Thiên hạ hà nhân bất mộng trung…?

Mới nhất

[Phong Vô Nhai – Phiên Ngoại] Phu Thê Phóng Đàm (Hạ)


Phiên Ngoại – Phu Thê Phóng Đàm (Hạ)

(Phu thê phỏng vấn)

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược

Người dịch: QT đại nhân

Biên tập: Nguyệt Tận

.

.

.

Đọc tiếp »

Advertisements

[Phong Vô Nhai – Phiên Ngoại] Phu Thê Phóng Đàm (Trung)


Phiên Ngoại – Phu Thê Phóng Đàm (Trung)

(Phu thê phỏng vấn)

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược

Người dịch: QT đại nhân

Biên tập: Nguyệt Tận

.

.

.

Đọc tiếp »

[Phong Vô Nhai – Phiên Ngoại] Phu Thê Phóng Đàm (Thượng)


Phiên Ngoại – Phu Thê Phóng Đàm (Thượng)

(Phu thê phỏng vấn)

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược

Người dịch: QT đại nhân

Biên tập: Nguyệt Tận

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Phiên ngoại vô trách nhiệm, vốn không có liên quan gì đến chính văn, dùng để giải trí, không thích thì cứ bỏ qua.

Lời của editor:

Không phải chính văn nên ngôn từ dùng ở đây có hơi thô tục và BỰA, nếu không thích thì các hạ cứ bỏ qua :”> *Cúi đầu*

.

.

.

Đọc tiếp »

[Phong Vô Nhai – Thượng Bộ] Chương 34


Đệ Tam Thập Tứ Chương – Dĩ Cảnh

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược

Người dịch: QT đại nhân

Biên tập: Nguyệt Tận

.

.

.

Đọc tiếp »

(Updated)[Phong Vô Nhai – Thượng Bộ] Chương 33


Đệ Tam Thập Tam Chương – Ngạc Mộng (Tiếp)

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược

Người dịch: QT đại nhân

Biên tập: Nguyệt Tận

.

.

.

Đọc tiếp »

[Phong Vô Nhai – Thượng Bộ] Chương 33


Đệ Tam Thập Tam Chương – Ngạc Mộng

(Ác mộng)

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược

Người dịch: QT đại nhân

Biên tập: Nguyệt Tận

.

.

.

Đọc tiếp »

(Updated)[Phong Vô Nhai – Thượng Bộ] Chương 32


Đệ Tam Thập Nhị Chương – Hoang Vô Trú (Tiếp)

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược

Người dịch: QT đại nhân

Biên tập: Nguyệt Tận

.

.

.

Đọc tiếp »